ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε/επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συμπληρώνετε την φόρμα αλλαγής/επιστροφής  (πατείστε εδώ για την φόρμα) με τα προϊόντα τα οποία θα θέλατε να αλλάξετε/επιστρέψετε και μας την στέλνετε στο e-mail: info@tagqueens.gr

2. Περιμένετε να σας στείλουμε mail και να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέγετε να αντικαταστήσουν αυτά που παραλάβατε.

3. Μόλις λάβετε το επιβεβαιωτικό μας mail ότι τα προϊόντα που επιθυμείτε είναι διαθέσιμα, θα χρειαστεί να μας στείλετε το/τα προϊόντα που παραλάβατε καλώντας την εταιρεία courier που σας τα παρέδεσε. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ στην 1η αλλαγή σας. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία και να ποσταλούν στη διεύθυνση:

THE EVENT CO, Παυλου Νιρβανα 12, 15451 Νέο Ψυχικό

4. Μόλις παραλάβουμε το/τα προϊόντα που θέλετε να αλλάξετε, θα σας αποστείλουμε, με δικά μας έξοδα, στην αρχική διεύθυνση αποστολής το/τα νέα σας προϊόντα.

5. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε την επιστροφή σας με άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν εσάς.

6. Η 1η αλλαγή δωρεάν ισχύει μόνο για την Ελλάδα.

ΟΡΟΙ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

Ι. Υπαναχώρηση από την αγορά

1. Δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ που θα προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tagqueens.gr έχει, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας, δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά και να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα, που αγόρασε σύμφωνα με τα παρακάτω:

2. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά στην οποία προέβη χωρίς να αναφέρει τους λόγους του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ήμερα που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από αυτόν, αποκτήσει τη φυσική κατοχή του προϊόντος.

3. Τρόπος άσκησης δικαιώματος. Στην ως άνω υπαναχώρηση ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να προβεί, εφόσον ενημερώσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την ΕΤΑΙΡΙΑ, είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα δήλωση υπαναχώρησης από την αγορά υπό τον τίτλο «Αίτηση επιστροφής» (το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή εκτυπώσει κάνοντας κλικ [εδώ], είτε συμπληρώνοντας το ως άνω έντυπο, αντίγραφο του οποίου θα λάβει μαζί με τη συσκευασία του προϊόντος που θα παραγγείλει και στέλνοντας το στην ΕΤΑΙΡΙΑ, είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση, με την οποία εκδηλώνει την σαφή του βούληση να υπαναχωρήσει από την αγορά. Ειδικά στην περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικά της δήλωσης υπαναχώρησης (υπό τον τίτλο «αίτηση επιστροφής») ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα λάβει άμεσα επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης.

4. Ευθύνη ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό, που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

5. Υποχρεώσεις ΧΡΗΣΤΗ.

α. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοίνωσε στην ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τα ανωτέρω την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η ως άνω προθεσμία τηρείται, εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

β. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο ΧΡΗΣΤΗΣ και με τη συσκευασία, αχρησιμοποίητα, χωρίς φθορές και καθαρά. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η υπαναχώρηση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ειδικές σημάνσεις (οι ετικέτες) και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.

γ. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΗ ( π.χ. στην περίπτωση, που έχει επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής ), ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να σημειώσει στη δήλωση υπαναχώρησης τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιστρέψει τα χρήματα.

6. Υποχρεώσεις ΕΤΑΙΡΙΑΣ

α. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα επιστρέψει κάθε δαπάνη που έλαβε από τον ΧΡΗΣΤΗ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του ΧΡΗΣΤΗ να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η επιστροφή των χρημάτων από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ θα γίνει με την χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

β. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος των προϊόντων μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο ΧΡΗΣΤΗΣ να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

γ. Ειδικώς για την περίπτωση επιστροφής χρημάτων για προϊόντα, για τα οποία έχει επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων στον ΧΡΗΣΤΗ θα γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του ΧΡΗΣΤΗ εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή των προϊόντων.

7. Κόστος και μέθοδος επιστροφής. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων που επιστρέφει στην 1η αλλαγή του, κάνοντας χρήση της ίδιας εταιρίας ταχυμεταφορών που του τα παρέδωσε. Aν ο πελάτης επιλέξει διαφορετική εταιρεία μεταφορών, τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πιθανότητα να επιβληθούν έξοδα εκτελωνισμού.

8. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης

α. Ρητώς συμφωνείται, ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στην περίπτωση κατά την οποία έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά από προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

β. Σε περίοδο εκπτώσεων ο χρήστης έχει δικαίωμα μόνο να αντικαταστήσει το ίδιο προϊόν στην ίδια αξία που το αγόρασε, μόνο με αλλαγή μεγέθους ή χρώματος. Σε περίπτωση αλλαγής κωδικού, ο χρήστης επιβαρύνεται με την διαφορά που θα προκύψει.

ΙΙ. Αίτημα αλλαγής (αντικατάστασης προϊόντος)

1. Ρητώς συμφωνείται, ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ θα κάνει δεκτά αιτήματα αντικατάστασης προϊόντων σε οποιοδήποτε άλλο είδος και πάντα με την επιφύλαξη διαθεσιμότητας αποθεμάτων εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να αποστείλει στο e-mail: info@tagqeens.gr το αίτημα αλλαγής  [πατείστε εδώ], σημειώνοντας τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμεί να αλλάξει και αυτούς με τους οποίους θέλει να αντικατασταθούν, καθώς και το χρώμα ή/και το μέγεθος της αρεσκείας του. Εντός 48 ωρών θα λάβει e-mail για το εάν έγινε δεκτό το αίτημα του. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν αναλαμβάνει στην 1η αλλαγή του τα έξοδα αποστολής των προϊόντων προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει το νέο προϊόν στον ΧΡΗΣΤΗ με δικά της έξοδα μέσω της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρίας ταχυμεταφορών.

ΙΙΙ. Αντικατάσταση λόγω υπάρξεως πραγματικού ελαττώματος προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος.

1. Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει δικαίωμα αντικατάστασης των προϊόντων ή επιστροφής των χρημάτων του κ.λπ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 επ. Α.Κ, τηρούμενων όλων των σχετικών κανόνων σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος ή λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του, εφόσον τούτο διαπιστωθεί μετά βεβαίως και από έλεγχο του επιστραφέντος προϊόντος από την ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί υπό στοιχ. Γ1.12. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, η οποία θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης με την ΕΤΑΙΡΙΑ εταιρία ταχυμεταφορών, βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ.

2. Και στην περίπτωση αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε ο ΧΡΗΣΤΗΣ και με τη συσκευασία, αχρησιμοποίητα και καθαρά. Περαιτέρω για να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ειδικές σημάνσεις  (ετικέτες) και είναι αναγκαίο να επιστραφεί το παραστατικό πώλησης.